Extra Algemene Ledenvergadering

maandag 17 mei 2021   |   20:00 - 21:00   |   Geen locatie ingevoerd

Praat mee over de koers van de club voor komende jaren!

Agenda:

 

  • 1.     Opening
  • 2.     Koers van de club
  • 3.     Wat betekent dit voor de begroting 2021-2022 en verder
  • 4.     Verslag kascommissie over 2019-2020
  • 5.     Bestuurssamenstelling en benoeming leden en voorzitter
  • 6.     Wat verder ter tafel komt

De punten 2 en 3 brengen we ter bespreking in om samen tot een gezamenlijk beeld te komen die we als ALV vervolgens formeel vaststellen. N.a.v. punt 4 wordt decharge gevraagd. 

Meld je aan voor de ALV door een mail te sturen aan [email protected]Je krijgt een Link voor de vergadering in Teams toegestuurd!